Imaging and spectral performance of cdte double-sided strip detectors for the hard x-ray imager onboard ASTRO-H

Kouichi Hagino, Hirokazu Odaka, Goro Sato, Shin Watanabe, Shin'ichiro Takeda, Motohide Kokubun, Taro Fukuyama, Shinya Saito, Tamotsu Sato, Yuto Ichinohe, Tadayuki Takahashi, Toshio Nakano, Kazuhiro Nakazawa, Kazuo Makishima, Hiroyasu Tajima, Takaaki Tanaka, Kazunori Ishibashi, Takuya Miyazawa, Michito Sakai, Karin SakanobeHiroyoshi Kato, Shunya Takizawa, Kentaro Uesugi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Imaging and spectral performance of cdte double-sided strip detectors for the hard x-ray imager onboard ASTRO-H'. Together they form a unique fingerprint.